strona główna
organizacja
program
narzędzia
szkolenia
pokazy
usługi
ogłoszenie
manipulacja
I NWZ
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

ULTRATESTER - budowa i funkcja poszczególnych składników zestawu


ULTRASONICZNY TESTER zapewnia łatwy, precyzyjny sposób wykrywania wycieków i skuteczną kontrolę elementów mechanicznych poprzez zastosowanie zaawansowanej technologii ultradźwiękowej.

Instrument pozwala wykryć wyciek o strumieniu gazu 0,01 mm3/s. Dla zobrazowania: strumień ten będzie wypełniał naczynie o pojemności 1 cala sześciennego przez 165 dni przy ciśnieniu normalnym gazu.

Zanim rozpoczniesz użytkowanie TESTERA , wskazane jest zapoznanie się z podstawowymi składnikami tworzącymi zestaw.


1.  Pistolet
Głównym elementem ULTRATESTERA jest pistolet. Zawiera on od swojej części tylnej:
A. Wyświetlacz wykresu słupkowego: Wyświetlacz składa się z dziesięciu segmentów LED (diod) tworzących wykres i wskazujących na poziom sygnału ultradźwiękowego. Mała liczba świecących LED wskazuje na niski poziom sygnału ultradźwiękowego i odwrotnie, przy bardziej intensywnym sygnale ultradźwiękowym będzie wyświetlać się więcej diod.

B. Wskaźnik poziomu naładowania baterii: Czerwone światło włącza się tylko wtedy, gdy baterie muszą zostać wymienione.
 UWAGA: Gdy palec przełącznika wył./wł. jest w pozycji wł., wtedy wskaźnik naładowania baterii będzie migotał, a następnie zgaśnie. Jest to normalna sygnalizacja trybu włączania.
 
C. Regulator nastawy czułości: Istnieje osiem (8) poziomów czułości, który w decybelach wyrażają się od "0" do "70". Gdy regulator jest przekręcony w prawo, w kierunku do "0", czułość instrumentu rośnie.  Gdy regulator jest przekręcany w lewo, do "70", czułość spada. Przy niskim poziomie emisji uzyskuje się ultradźwięki o niskiej amplitudzie. Z tego powodu, instrument powinien być w stanie wysokiej czułości. 0 to stan wysokiej czułości wykrywacza.  0 dB jest wskazaniem progu wykrywalności dla instrumentu.  W celu uzyskania sygnałów o wyższych amplitudach, należy regulator nastawy czułości przekręcić w lewo w kierunku "70". Wskazania regulatora dB oraz wskazania wyświetlacza wykresu słupkowego mogą być wykorzystane do ustalenia poziomu dB.  By to zrobić, wystarczy dodać 3 dB dla każdego wyświetlanej diody do poziomu ustawionego na regulatorze nastawy czułości w dB.
Przykład: nastawiona jest czułość 0 dB, świecą 3 diody wyświetlacza wykresu słupkowego, sygnał ma 9dB (0 +9).  
Inny przykład: nastawiono czułość 40 dB i świecą 4 diody, to daje 52 dB  (40 +12).

D. Gniazdo słuchawek: tu można podłączyć zestaw słuchawkowy.  Pamiętaj, aby wtyk wcisnąć mocno, aż do kliknięcia. Jeżeli chcemy nagrać uzyskiwany sygnał, to tu należy wcisnąć przewód mikrofonu.  (Użyj mini wtyczki).

E. Palec przełącznika wył./wł.: jest on usytuowany w dolnej części wykrywacza.  Zawsze znajduje się on w pozycji wył. i aby instrument włączyć, należy go wcisnąć. Z chwilą zwolnienia przyrząd automatycznie zostaje wyłączony.


2.  Moduł skanujący
Moduł ten jest wykorzystywany do odbioru sygnałów ultradźwiękowych z powietrza emitowananych w wyniku istnienia wycieków powstałych z różnicy ciśnień lub wyładowań elektrycznych. Przed stosowaniem, sprawdź, czy moduł skanujący jest mocno osadzony w części przedniej korpusu pistoletu z właściwym ustawieniem.

Aby korzystać z modułu skanującego:
 1.  Zamontuj go w części przedniej pistoletu.
 2.  Ustaw regulator nastawy czułości w maksymalnej pozycji (8).
 3.  Zacznij skanować miejsce badań.
Sposób skanowania w powietrzu polega w okresie początkowym na analizie obszaru "z grubsza", aby przejść następnie do analizy miejsc lokalnych. Jeżeli w obszarze zainteresowań istnieje zbyt wiele ultradźwięków, zmniejsz czułość, umieść gumową osłonę (opisaną poniżej) na moduł skanujący i przejdź do skanowania obszaru z najgłośniejszym sygnałem.  Jeśli trudno jest zlokalizować dźwięk z powodu wysokiej intensywności sygnału zmniejszaj czułość i stale kieruj się do obszaru o najwyższej głośności.

Gumowy koncentrator: jest to osłona modułu skanującego o okrągłym kształcie. Jest ona używana do zablokowania odbić ultradźwięków i służy do zawężeniu obszaru odbioru sygnału przez moduł skanujący. Kształt koncentratora zwiększa czułość instrumentu.  W celu użycia, po prostu wsuń na przednią część modułu skanującego lub modułu kontaktowego.
UWAGA: Aby zapobiec uszkodzeniu gniazda modułu skanującego, zawsze usuwaj go PRZED zakładaniem i zdejmowaniem gumowego koncentratora.


3.  MODUŁ KONTAKTOWY (stetoskop)
Jest to moduł z metalowym prętem. Ten pręt jest wykorzystywany jako "wskaźnik kierunku fali" i jest wrażliwy na ultradźwięki generowane wewnętrznie, jak np. wewnątrz rury, wewnątrz obudowy, w odwadniaczu w układach pary (do gromadzenia skroplin) lub wewnątrz ściany. Po odebraniu sygnału ultradźwiękowego, przekazuje on ten sygnał do piezoelektrycznego przetwornika znajdującego się bezpośrednio w korpusie instrumentu.

Aby korzystać ze modułu stetoskopu:
 1.  Dopasuj bolec znajdujący się w tylnej części modułu z gniazdem w przedniej części korpusu instrumentu i wciśnij mocno.
 2.  Dotknij końcem stetoskopu do analizowanej powierzchni.
 3.  I podobnie jak w przypadku skanującego modułu, przejdź od analizy "z grubsza" do "szczegółowej". Zacznij z nastawą maksymalnej czułości na regulatorze i przejdź do zmniejszenia czułości do zadowalającego poziomu dźwięku.


4.  ZESTAW SŁUCHAWKOWY
Zestaw słuchawkowy jest przeznaczony do odizolowania często spotykanych intensywnych dźwięków zakłócających występujących w środowiskach przemysłowych, by użytkownik mógł łatwo usłyszeć dźwięki otrzymane z ULTRATESTERA. Aby korzystać, wystarczy podłączyć przewód słuchawkowy do gniazda słuchawkowego umieszczonego na korpusie instrumentu i umieść na uszach słuchawki. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przepisy nakazują noszenie hełmu ochronnego, to zaleca się stosowanie modelu hełmu zaopatrzonego w specjalne słuchawki.


5.  GENERATOR TONU ZMIENNEGO  
Generator tonu jest nadajnikiem ultradźwiękowym stosowanym do wypełnienia analizowanego obszaru sygnałami ultradźwiękowymi. Znajduje on zastosowanie w specjalnych rodzajach testu na obecność wycieku. Usytuowany wewnątrz pustego pojemnika, lub po jednej stronie ściany z obszaru badań, będzie wypełniał intensywnym sygnałem ultradźwiękowym przestrzeń, a dzięki zjawisku polegającemu na tym, że ultradźwięki nie przenikają przez ciało stałe, umożliwi wskazanie miejsc wadliwych lub pustych. Skanując z wykorzystaniem modułu elementy, takie jak rury, zbiorniki, okna, drzwi, przegrody lub włazy można od razu sprawdzić je pod kątem wycieków.  Generator generuje ton wibrujący (zmienny). Ten opatentowany na świecie nadajnik w ułamku sekundy wysyła sygnały ultradźwiękowe o specjalnie zmiennej częstotliwości, łatwo rozpoznawalne przez ULTRATESTER. Zmienny sygnał, w odróżnieniu od stałej fali, zapobiega fałszywym odczytom i umożliwia przeprowadzenie badań w praktycznie każdym materiale.

Aby korzystać z generatora tonu:
 1.  Włącz go przez dokonanie wyboru albo "low" - niskie amplitudy sygnału (zwykle zalecane dla małych pojemników) lub "high" - wysokie amplitudy.  „Wysokie” stosować do przypadków z nieograniczoną przestrzenią, zwykle do 120 m sześciennych.
 
Gdy generator tonu jest włączony, wtedy migocze czerwona dioda (poniżej gniazda zasilania w przedniej części).  

2.  Umieść generator w testowanej przestrzeni /pojemniku i uszczelnij ją lub zamknij go.  Następnie skanuj interesujące obszary z wykorzystaniem modułu skanującego w ULTRATESTERZE i nasłuchuj, gdzie zmienne ultradźwięki przenikają.

Przykład: Jeśli elementem, który ma być testowane jest uszczelnienie wokół okna, umieść generator po jednej stronie okna, zamknij go i przejdź do skanowania na przeciwległą stronę.

Aby sprawdzić stan baterii generatora tonu:
ustaw w pozycji niskiej intensywność i słuchaj sygnału przez słuchawki, a usłyszysz ciągły sygnał o stałym poziomie intensywności.
Jeśli słychać "beep" zamiast sygnału ciągłego,  wtedy jest wskazane pełne naładowanie baterii generatora.
 
Aby naładować baterię generatora:
 1.  Użyj ładowarki.
 2.  Podłącz przewód ładowarki do gniazda zasilania, które znajduje się na górnej części.
 3.  Podłącz przewód ładowarki do lokalnego gniazdka zasilającego.
 4.  Pełne ładowanie trwa około 7 godzin.
 5.  Dokąd nie występują problemy z wewnętrzną pamięcią, generator może być ładowany po krótkich odstępach użytkowania.


Nowa technika wykrywania wycieków z układów chłodniczych  >>> 
Badania nieniszczące materiałów   szczelności kanałów, okien itp.  >>>
Łuki elektryczne, wyładowania, przebicia, wady styków  >>>
Diagnostyka ułożyskowań i smarowania  >>>
Diagnostyka usterek mechanicznych    >>>
Certyfikacja   >>>


                                          masz BCJ - masz ULTRATESTER