strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
oferta
jak zlecić ?
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Rzeczoznawcy branżowi


Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji w oparciu o przyjęty regulamin przeprowadza na wniosek zainteresowanego procedurę weryfikacji kwalifikacji i wpis na listę rzeczoznawców. Ocena obejmuje zarówno posiadane wykształcenie, niezbędne dziś w praktyce zawodowej uprawnienia jak i nabyte doświadczenie.

Komisja Uprawnień dokonała podczas kilku posiedzeń weryfikacji wniosków i dziś 41 specjalistów posiada tytuł eksperta/rzeczoznawcy w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła, klimatyzacji samochodowej oraz chłodnictwa transportowego.
Procedura znajduje coraz większe uznanie i kolejnych 15 wnioskodawców ubiega się o tytuł.

Z uwagi na zainteresowanie zamieszczamy wniosek, który po wypełnieniu należy przesłać do biura Stowarzyszenia (sntchik).

Koszt weryfikacji jak i wydania dyplomu,pieczęci oraz nadzoru w okresie ważności wpisu (5 lat) wynosi 600 zł. Opłata za przeprowadzenie egzaminu - 100 zł.

Kandydat musi być członkiem organizacji.

Procedura jest przeprowadzana obiektywnie i kompetentnie, co znajduje uznanie u innych organizacji.


Rzeczoznawcy są zrzeszeni w Izbie Rzeczoznawców i po uzyskaniu wymaganego  ubezpieczenia OC z tytułu odpowiedzialności za błędy zawodowe mogą wykonywać prace zlecone.

Wszelkie opracowania, ekspertyzy podlegają weryfikacji przez innego rzeczoznawcę lub zespół.
Więcej   >>>