strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
oferta
jak zlecić ?
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

BADANIA     EKSPERTYZY     OCENY
KOMPETENTNI  NIEZALEŻNI 
EKSPERCI  I  RZECZOZNAWCY


Wykorzystując potencjał intelektualny i doświadczanie zawodowe zespoł rzeczoznawców techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła oferuje wykonanie następujących prac:

>> ekspertyzy i doradztwo oraz oceny stanu technicznego instalacji, maszyn i urządzeń,
>> opracowywanie dokumentacji,
>> przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w świetle nowych regulacji prawnych,
>> weryfikację kosztorysów wstępnych nadzór powykonawczych,
>> nadzór techniczny,
>> oceny techniczne prac remontowych (oceny usterek),
>> projekty instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
>> wyceny wartości obiektów, maszyn, urządzeń i praw niematerialnych,
>> badania i pomiary techniczne wyrobów,
>> organizuje szkolenia i konferencje - prowadzi pozaszkolne formy kształcenia,
>> tłumaczenia tekstów technicznych.

Znaczącą wartość dla zlecającego przedstawia fakt, że wszystkie opracowania są poddane wewnętrznej weryfikacji. Każda opinia czy ekspertyza wykonywana jest przez jednego eksperta/rzeczoznawcę lub nawet zespół i podlega ocenie przez innego, niezależnego eksperta. Rzeczoznawcy nie sprzedają urządzeń, czy komponentów, zatem są wolni od presji rynkowej.

Wykonane opracowania są najbardziej bezstronne.


Kto powinien korzystać z niezależnego eksperta ?

Doświadczenie pokazuje, że najbardziej rzeczoznawców potrzebują sporządzający zamówienie na realizację inwestycji obejmującej urządzenie czy instalację chłodniczą bądź klimatyzacyjną. Niewłaściwie zdefiniowane warunki zamówienia, w tym warunki techniczne często skutkują tym, że zrealizowana inwestycja nie spełnia oczekiwań. Niestety przypadków takich jest wiele. Z przeprowadzanego orzecznictwa można wywnioskować, że w większości przypadków wina jest po stronie inwestora, a powodem brak znajomości techniki chłodniczej.

Szanowni Państwo, zaoszczędźcie sobie problemów i nie oszczędzajcie na angażowaniu specjalisty !

Jak zlecić wykonanie ekspertyzy, opinii, opracowania i jakie są tego spodziewane koszty ?
Więcej dowiesz się tutaj    >>>