strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP jednostką udzielającą pomoc publiczną
Pamiętaj  Numer KRS: 0000295344


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadał Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznemu Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP status jednostki udzielającej pomoc publiczną III kategorii.

Jest to pierwszy przypadek organizacji pozarządowej, podmiotu publiczno-prywatnego, który został upoważniony do wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis.

Osiągnięcie organizacji może mieć duże znaczenie w branży chłodniczej. Często zdarza się, że z powodu niskich nakładów na przedsięwzięcie wnioskowane o dotację, jest ono odrzucane. Darczyńca/sponsor unika ponoszenia zbyt wysokich kosztów oceny drobnego wniosku. Zatem przedsiębiorcy mogą teraz poprzez Stowarzyszenie OPP wystąpić ze wspólnym wnioskiem o dofinansowanie.