strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SN-T CHIK OPP

Uwaga:
odpisy 1% podartku dochodowego od osób fizycznych dla SN-T CHIK OPP są możliwe dopiero za rok !!!


W związku z koniecznością dostosowania statutu Stowarzyszenia do możliwości działań w zakresie pożytku publicznego oraz prowadzenia działalności odpłatnej, nieklasyfikowanej jako gospodarczej, należy dokonać zmian w Statucie.

Kolejna sprawa wymagająca zmian, to kwestia podejmowania uchwał z wykorzystaniem łączności na odległość.

Trzecia sprawa, uwzględnienie uwag Urzędu m. st. Warszawy, których wprowadzić nie można było, gdyż wybiegały poza zakres zmian przyjętych przez I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP podjął w dniu 31 marca br. uchwałę ws. zwołania II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 25 kwietnia br. o godz. 11:30 w pierwszym terminie i o godz. 12:00 w drugim terminie, w siedzibie organizacji, z następującym porządkiem obrad:
1. zmiany statutu w § 8
2. zmiany statutu w § 9
3. zmiany statutu w § 27 (uwzględnienie uwag miasta)
4. określenie zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego (lub upoważnienie Zarządu do jej określania, ale w statucie)

Zmiany w § 8 i 9 wynikają z potrzeby precyzyjnego zdefiniowania zapisu celem zachowania poprawnej nazwy podejmowanych działań, które będą odpłatne,a nie będą działalnościa gospodarczą w rozumieniu prawa - w OPP jest to możliwe. Stowarzyszenie wystawia rachunki i nie obciąża ani nie odprowadza VAT-u i nie płaci podatków, w tym dochodowego.

Dla przypomnienia SN-T CHIK OPP nie prowadzi działalności gospodarczej - zgodnie ze statutem.

Kolejna sprawa wiąże się z wprowadzeniem odmienności w stosunku do znanej, awanturniczej grupy ze Szczecinka, która przywłaszczyła sobie nasz Statut. Jest to ważne w świetle rozwoju zagadnień prawnych w branży i związanych z tym aspiracji Stowarzyszenia.