strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Senat RP poprawia ustawę - Prawo budowlane zgodnie z oczekiwaniami środowiska chłodniczego - koniec batalii


Zabiegi Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji związane z wprowadzeniem w ustawie - Prawo budowlane zapisu umożliwiającego chłodnikom-mechanikom wykonywanie oceny pod względem energetycznym zainstalowanych w systemach klimatyzacji urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej znamionowej powyżej 12 kW zakończyły się sukcesem w Senacie RP. Wcześniej były torpedowane przez lobby "budowlane".

Art. 62 ust. 1 pkt. 6 prawa budowlanego

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kto był uprawniony dotychczas:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

(Brak określenia specjalności oznacza, że oceny te może wykonywać każdy z uprawnieniami budowlanymi, kto potrafi. Natomiast czynności tej nie mogli wykonać chłodnicy specjaliści, ale bez uprawnień.)

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Fragment z uzasadnienia senackiego

Poprawka nr 8 wskazuje, że kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń chłodniczych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Uchwalając poprawkę Senat wziął pod rozwagę okoliczność, że w dotychczasowym stanie prawnym kwestia uprawnień do kontroli instalacji i urządzeń chłodniczych pozostaje nieuregulowana, powodując liczne wątpliwości interpretacyjne.

Na marginesie należy dodać, że przeprowadzanie przedmiotowych ocen bez dobrego przygotowania pomiarowego jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza w świetle znowelizowanej dyrektywy o klasyfikacjach energetycznych budynków, która wprowadza obligatoryjne wyrywkowe weryfikacje sporządzanych analiz. Kraj członkowski musi zapewnić, że pewna liczba prac będzie poddana wtórnej, niezależnej ocenie.