strona główna
organizacja
program
narzędzia
szkolenia
pokazy
usługi
ogłoszenie
manipulacja
I NWZ
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Warunki, jakie musi spełniać stacjonarny system wykrywania wycieków z instalacji chłodniczej, by zadośćuczynić wymogom określonym w Rozporządzeniu (WE) 842/06, art. 2 (definicje pkt. 10) dla zastosowań, o których mowa w artykule 3 pkt 3 (powyżej 300 kg napełnienia)


System musi posiadać zdolność wykrywania wycieków z układów chłodniczych o dowolnej konfiguracji i dodatkowo musi posiadać zdolność wysłania sygnału alarmowego do przynamniej osoby upoważnionej do obsługi lub naprawy, tak aby ta osoba podjęła właściwe kroki do bezwłocznego usunięcia nieszczelności.

System musi posiadać zdolność, w przypadku instalacji pozbawionych zbiornika cieczy, wykrycia wzrostu temperatury przegrzania, która jest sygnałem świadczącym o ubytku czynnika.

System zanalizuje odczyty sensora temperatury na tłoczeniu i przetwornika ciśnienia na ssaniu sprężarki.W przypadku instalacji posiadających zbiornik cieczy, system potrzebuje dodatkowo sygnał o minimalnym poziomie cieczy w zbiorniku, tak więc może ostrzec serwis zanim podwyższone przegrzanie się pojawi, minimalizując tym samym poziom wycieku.

System musi analizować sytuację, celem wysłania poprawnego sygnału, gdy zachodzi potrzeba, podczas długotrwałego postoju instalacji lub czasowego wywołanego np. presostatem.

System musi być autonomiczny, z własnym niezależnym zasilaniem i mieć możliwość transmitować dane w formie elektronicznej poprzez GSM.GPRS lub RTC. Musi posiadać możliwość nadania sygnału alarmowego jak i odbioru sygnału weryfikującego (od serwisu).

System musi posiadać wewnętrzna opcję cyklicznej weryfikacji swoich stanów i odczytów z czujników.

System musi posiadać podstawową pamięć zachowującą dane z cyklicznych odczytów.

System musi posiadać możliwość bezpośredniej łączności z centralą alarmową (prywatną lub publiczną) celem bezkolizyjnej wysyłki sygnałów.

System musi być programowalny z wykorzystaniem telefonu komórkowego operatora lub serwisu chłodniczego, bądź z PC, w szczególności w następującym zakresie:
-        Rejestracja numerów telefonicznych odbierających sygnały alarmowe i ostrzegawcze.
-        Stałe automatyczne sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu i powiadamianie zarejestrowanych numerów telefonicznych.
-        Typ rodzaj i ilość czynnika chłodniczego w układzie.(tylko zgodnie z oznaczeniami ASRHAE)
-        Dopuszczalny, wyznaczony empirycznie dla danej instalacji poziom przegrzania - maximum 40ºC.
-        “Pre-Alarm” – czas pomiędzy sygnałem ostrzegawczym a alarmem właściwym, gdy interwencja serwisu jest niezbędna.

System musi pozwolić serwisowi na zdalne “zatrzymanie” instalacji, jeśli wpłynie to na zmniejszenie dalszego wycieku.

System musi posiadać dodatkowo przynajmniej 4 wyjścia do sygnalizowania innych stanów awaryjnych, jak odcięcia presostatu na “wysokim”, zadziałanie zabezpieczenia termicznego, które również powinny być zaprogramowane przez serwis celem usprawnienia nadzoru nad instalacją.


Co zawiera i jak funkcjonuje SSWW ?  >>>