strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
środowisko
zobowiązania
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Troska o środowisko - kluczowe zadanie
Wycofanie z użycia substancji zubożających warstwę ozonową  >>>
Ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych  >>>
Zwiększenie efektywności energetycznej układów chłodniczych  >>>

Poznanie powodów restrykcji formalnych związanych ze stosowaniem układów chłodniczych pomoże zrozumieć nałożone na OPERATORA obowiązki.